CAPI (Computer assisted personal interviewing) je kvantitativna istraživačka metoda, unapređena verzija intervjuisanja licem u lice. Umesto na papir, obučeni anketari upisuju odgovore koristeći laptop i tablet računare direkno u program za unos anketa. Na ovaj način podaci iz anketi se u realnom vremenu slivaju u jedinstvenu bazu podataka.
Kompjuterski podržano anketiranje licem u lice nudi brojne novine u razvoju istraživačkog instrumenta – korišćenjem CAPi metode ispitanicima omogućujemo da daju svoje mišljenje i o video materijalu (na primer da pogledaju promotivni spot kompanije i o njemu daju svoj stav), da analiziraju radio reklamu itd.
Korišćenje računara u anketiranju onemogućuje da se naprave greške u popunjavanju upitnika, unapred se softverski definišu preskoci na osnovu prethodnog odgovora ispitanika. Na ovaj način se onemogućuje izostavljanje odgovora na neko pitanje.
Istovremeno, pošto su svi računari koriste GPS, omogućeno je praćenje kretanja anketara u realnom vremeno što je jako bitno zbog unapred utvrđenog koraka u prikupljanju podataka. Kada anketar dodje na zadatu tačku, na početku ankete unosi ulicu i broj i informaciju: da li ima ili nema nekog na toj adresi, ako su potencijalni ispitanici tu da li pristaju ili ne pristaju da učestvuju u anketi. Tek kada ispitanik pristane da učestvuje u anketi i ta informacija se unese u elektronski upitnik anketar kreće sa radom. Na ovaj način se u našu jedinstvenu bazu podataka slivaju svi podaci – i oni o uspešno urađenim anketama i oni o odbijanjima ili nemogućnosti da se uradi anketa.

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!