CATI (Computer-assisted telephones interviewing) je metod ispitivanja javnog mnjenja gde se telefonski brojevi koriste kako bi se kontaktirali potencijalni ispitanici, bilo iz opšte populacije ili iz ciljanog uzorka. One omogućavaju kompletno i precizno prikupljanje podataka, kao i dobru kontrolu toka samog istraživanja. Kvalitetno prikupljeni podaci su od ključnog značaja za istraživanje. Telefonske ankete vrši profesionalno osoblje sa iskustvom i uz upotrebu kompjutera, kako bi se podaci dobijeni od ispitanika istog trenutka uneli u bazu podataka datog istraživanja.
Telefonske ankete kao prednost imaju vrlo brz kontakt sa ispitanicima, pogotovo ako se koristi CATI-sistem (kompjuterski potpomognuto telefonsko intervjuisanje). Anketari mogu da izvuku kompletnije i značajnije odgovore od ispitanika, kao i da traže razjašnjenje i elaboraciju datih odgovora.
Kod telefonskih anketa postoji značajno veći odziv ispitanika (prihvatanje intervjua) nego kod terenskih anketa, što povećava brzinu realizacije istraživanja. Troškovi istraživanja kod telefonske ankete su manji, a pogodna je za velike nacionalne (ili internacionalne) uzorke populacije.
Glavna ograničenja telefonskih anketa: u njima se ne mogu koristiti ne-zvučne informacije (grafici, demonstracije proizvoda, video-materijal, testiranje ukusa, mirisa i dizajna proizvoda i/ili njegovog pakovanja).

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!