CAWI (Computer-assisted web interviewing) je kvanitativna istraživačka metoda koja podrazumeva prikupljanje podataka na internetu. Iz dana u dan sve veći deo populacije koristi internet svakodnevno ili periodično a za neke ciljne grupe – mladi, zaposleni, studenti itd. Internet je kanal komunikacije broj jedan. Ovome doprinosi i brz razvoj najvećih društvenih mreža.
Potencijalne ispitanike na više načina podstičemo da učestvuju u istraživanju i popune upitnik direktno na internetu. Ispitanicima nudimo mogućnost da iz fotelje, onda kada njima odgovara daju odgovore na pitanja iz ankete. Distribucija linka ankete potencijalnim ispitanicima se vrše putem maila, na društvenim mrežama, kao oglasna poruka itd.
Prednost ovog vida intervjuisanja je postavljanje multimedijalnih, audio vizualnih pitanja – od ispitanika možemo tražiti da nam daju svoje mišljenje o nekom video ili radio spotu, da između nekoliko ponuđenih opcija izaberu onu koja se njima najviše dopada, da testiraju logoe, dizajn pakovanja, bilborda, plakata itd.
Upitnik se koncipira na taj način da se na osnovu prethodnog odgovora ispitanika generišu sledeća pitanja koja produbljuju temu. Podaci se u realnom vremenu skladište u bazu podataka i u svakom trenutku su spremni za analizu.
Ova vrsta istraživanja omogućuje veliki uzorak a odnos kvaliteta i cena je najpovoljniji. Nedostak ovakvog istraživanja je nemogućnost da se njime obuhvati opšta populacija već je uzorak više vezan za gradsku a manje za seosku sredinu, više za mlade a manje za starije osobe.

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!