Opservacija ili posmatranje je prikupljanje podataka o pojavama putem njihovog neposrednog čulnog opažanja. Kao istraživački metod može biti i kvantitativan i kvalitativan. Podrazumeva posmatranje na unapred određen način kako bi se obezbedila uniformnost u prikupljanju podataka.