Omnibus istraživanja su kvantitativna istraživanja koja obuhvataju nekoliko tema i celina koje se objedinjuju u okviru jednog upitnika. Sprovode se na reprezentativnom uzorku ispitanika. U ovom tipu istraživanja klijenti mogu učestvovati sa jednim ili više pitanja koja se posebno analiziraju za njihove potrebe. To znači da pojedini klijent ima uvid jedino u rezultate onih pitanja koja je naručio. Takvo udruživanje klijenata omogućuje smanjenje troškova za svakog od njih.

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!