Sindikalizovana istraživanja su istraživanja koja se sprovode na inicijativu same agencije, a rezultati se kasnije nude većem broju klijenata.