Mreža anketara Plum Mark je jedna od tehnološki najbolje opremljenih mreža u Srbiji, obučena da zadovolji visoke standarde kvaliteta prikupljanja podataka propisane standardom ISO 20252 i ICC/ESOMAR kodeksom tržišnih i društvenih istraživanja.

Obuka

Svi anketari prolaze kroz obuku u centrali Plum Mark a nakon toga se sa njima vrši i permanentna obuka putem interneta. Više od 200 ljudi radi u svih 25 okruga u preko 100 opština u Srbiji u centralnim naseljima i seoskim sredinama. Oni su opremljeni notebook računarima i povezani na brzi internet. Obučeni su za sprovođenje CAPI i CATI istraživanja, EXIT istraživanja i Mistery Shopping projekata.Preko softvera za prikupljanje podataka u svakom trenutku su povezani sa centralnom bazom podataka u koju se slivaju podaci o urađenim anketama na terenu.

CAPI

U višenacionalnim sredinama anketari sprovode istraživanja i na jezicima nacionalnih manjina. Kretanje anketara je praćeno GPS sistemom pa možemo da garantujemo da će u svakom trenutku biti ispoštovan zadati istraživački korak. Pošto su anketari povezani na internet, odmah po završetku anketiranja jednim klikom dobijeni podaci se slivaju u centralnu bazu podataka. Samim tim, u našu bazu stižu i obavezni podaci o ispitaniku – ime, prezime, telefon. To nam omogućuje da kontrolu rada anketara uradimo neposredno (bukvalno 3 minuta) nakon što je anketar završio proces anektiranja. Na ovaj način možemo izvršiti korekcije rada praktično u realnom vremenu.

CATI

Telefonska anketa (CATI) se obavlja dvojako. U našem CATI centru u centrali agencije instalirano je 8 CATI stanica sa a najveći deo telefonskih anketa obavljaju anketari od svoje kuće. Plum Mark je razvio jedinstven sistem kontrole rada anketara kojim se omogućuje upravljanje virtualnim CATI studijom koji može da broji i do 200 CATI stanica.

Svaki anketar je dužan da se pre početka rada prijavi u sistem, uključi web kameru i mikrofon. Na taj način, na monitoru možemo da pratimo tok anketiranja svakog anketara pojedinačno, možemo da čujemo razgovor koji anketar vodi sa ispitanikom a eventualne greške u radu možemo između dva intervjua da u razgovoru sa anketarom ispravimo.

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!