In Javno mnjenje

Plum Mark Research je uradio najpreciznije merenje stavova građana pred parlamentarne izbore u Srbiji. Najmanja greška koju smo dobili je 0,04% i reč je o prognozi prvoplasirane izborne liste na parlamentarnim izborima u Srbiji! Osim agencije Plum Mark nijedna agencija za ispitivanje javnog mnjenja Srbije koja je objavila rezultate ispitivanja nije dobila rezultate u okviru statističke greške.

Plum Mark - Najpreciznija agencija u Srbiji

Vreme izbora – pravo vreme za merenje kvalitata rada istraživačkih agencija

Retke su prilike da se kvalitet rada agencije za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja tako dobro iskontroliše i stavi pred sud javnosti kao što je to u vreme izbora. Razlog za to je više nego jasan – najčešće za manje od sedam dana od objavljvanja izbornih prognoza dešavaju se izbori i vrlo brzo objavljuju konačni rezultati a samim tim kreće upoređivanje izbornih prognoza i ostvarenih rezultata izbora. Vremenski period između ispitivanja javnog mnjenja i datuma objavljivanja rezultata izbora od samo nedelju je dovoljno kratak da najčešće garantuje da se neće desiti veće promene u stavu biračkog tela.

Da bi se rezultati predizbornih istraživanja više agencija upoređivali mora da postoji pretpostavka da su merenja vršena na sličan način. Kod ovogodišnjih predizbornih merenja to je svakako bio slučaj. Uzorak na kojem su rađena ispitivanja javnog mnjenja i tehnika ispitivanja je bila gotovo ista kod svih agencija. Sva objavljena istraživanja su urađena CATI metodologijom (telefonska anketa) na reprezentativnom uzorku od 1000 – 2000 ispitanika. Statistička greška za ovakvu vrstu istraživanja i veličinu uzorka se kreće u opsegu 2-3%.

Samim tim, sve agencije su imale slične mogućnosti (ali i ograničenja) da dobiju slične rezultate ispitivanja javnog mnjenja, da dobiju pouzdane rezultate u okviru statističke greške. I reći ću – da dobiju rezultate koji promovišu struku, metodologiju, znanje marketing istraživača i analitičara.

Međutim, to se nije desilo.

Osim agencije Plum Mark (i partnerske agencije Partner Consulting) nijedna agencija za ispitivanje javnog mnjenja Srbije koja je objavila rezultate ispitivanja nije dobila rezultate u okviru statističke greške uzrokovane metodologijom i veličinom uzorka. Nejgori primeri su vezani za one agencije koje su pogrešile redosled prve dve parlamentarne liste!

Kako je merio Plum Mark?

Plum Mark je aktivno učestvovao u predizbornim merenjima stavova građana Srbije. U više navrata, samostalno i u saradnji sa drugim konsultantskim agencijama i nezavisnim konsultatima izmerili smo i objavili rezultate naših istraživanja. Samostalno smo uradili seriju istraživanja koje je naručio a prognoze objavio dnevni list Danas. Analizu prikupljenih podatataka je radio sociolog Srećko Mihailović. U saradnji sa Partner Consultingom uradili smo prikupljanje podataka (fieldwork, ono što je specijalizacija Plum Mark Research) a rezultate je analizirao i objavio u ime Partner Consulting direktor Miroslav Šutić na konferencijama za novinare u Medija Centru u Beogradu. Istraživanje Plum Mark i Partner Consulting je u Medija centru objavljeno 29.4. ) a dnevni list Danas naše samostalno istraživanje objavio 1. maja. Prva anketa je rađena na uzorku od 1400 ispitanika, druga na 1200 punoletnih građana Srbije.

Da se podsetimo:

Na parlamentarnim izborima, prema konačnim rezultatima RIK-a, glasalo je 3.916.351 birača ili 57,94 odsto od ukupno 6.759.322 birača upisanih u birački spisak Srbije.

Koalicija Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić je osvojila 24,04% glasova izašlih a koalicija Izbor za bolji život – Boris Tadić – 22,11% glasova.

Rezultati agencije Plum Mark

Rezultati agencije Plum Mark, sagledani kroz ostvarenu istraživačku grešku su:

1. 0,04% – Plum Mark i Partner Consulting – procena rezultata liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić, naša prognoza je bila 24% a konačni rezultat je iznosio 24,04%. Rezultati istraživanja objavljeni 29.04. u Media centru

2. 0, 31% – Plum Mark i Partner Consulting – procena rezultata liste Izbor za bolji život – Boris Tadić, naša prognoza je bila 21,8% a konačni rezultat je iznosio 22,11%. Rezultati istraživanja objavljeni 29.04. u Media Centru

3. 1,04% – Plum Mark i Srećko Mihailović – procena rezultata liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić, naša prognoza je bila 24% a konačni rezultat je iznosio 24,04%. Rezultati istraživanja objavljeni 1. maja u dnevnom listu Danas

4. 1,11% – Plum Mark i Srećko Mihailović – procena rezultata liste Izbor za bolji život – Boris Tadić, naša prognoza je bila 21,8% a konačni rezultat je iznosio 22,11%. Rezultati istraživanja objavljeni 1. maja u dnevnom listu Danas

Rezultati svih ostalih agencija su bili izvan statističke greške od 2,4%

Na kraju par istina

Plum Mark Research je imao najbolju prognozu rezultata parlamentarnih izbora u Srbiji za prve dve izborne liste. Za prvoplasiranu izbornu listu ta greška iznosi 0,04%, za drugoplasiranu listu je 0,31%, prosečna greška za obe izborne liste iznosi 0,18%!

Jedino su rezultati agencije Plum Mark Research (dva istaživanja, prvo rađeno sa agencijom Partner Consulting, drugo sa analitičarem Srećkom Mihailovićem) u okviru statističke greške od 2,4%!

Greška od 0,04% je u ljudima – 2703 glasača. Dakle, greška Plum Mark je veličine jednog srpskog sela! Najmanja greška konkurentske agencije – 4,89% je u ljudima – 330.530 glasača! Reč je o grešci većoj od Novog Sada – drugog po veličini grada u Srbiji!

Najbolja prognoza izbornih rezultata Plum Mark Research (razultat izborne liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić) je preciznija čak 122 puta od najbolje prognoze konkurentske agencije!

Malo statistike kao dodatak

Statistička greška za rezultat 24%, na uzorku od 1200 ispitanika za veličinu Srbije je ±2,4%

Interval poverenja od 95% za incidencu od 24% na uzorku od 1200 punoletnih građana Srbije iznosi ±2,4%. Šta to znači? Na primer, ako 24% ispitanika kaže da će glasati za koaliciju oko Srpske napredne stranke, možemo sa verovatnoćom od 95% tvrditi da će za tu koaliciju glasati 24±2,6% građana. Dakle, neće glasati manje od 21,6% niti više od 26,4% građana.

Kod prvoplasiranih – izborne liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić koja je osvojila 24,04% glasova greška je ±2,4%, pa se mogu tolerisati rezultati koji su i okviru statističke greške, u granicama od 21,64% do 26,44%.
Što se drugoplasirane liste – Izbor za bolji život – Boris Tadić tiče, konačni rezultat je 22,11% pa su granice statističke greške 19,71% i 24,51%.

Najpreciznija agencija u Srbiji

Leave a Comment

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!