In Online research

Po poslednjem ESOMAR-ovom godišnjem izveštaju iz 2012. godine jasan je trend rasta udela online istraživanja u odnosu na druge kvantitativne istraživačke metode: trenutni udeo je 26%, naspram 13% telefonskih istraživanja i 11% anketa licem u lice. Dakle, udeo online istraživanja je veći nego ukupni udeo telefonskih i anketa licem u lice.

Online panel - Pogled u buducnost istrazivanja

Koliki je udeo online istraživanja u najrazvijenijim zemljama, a koliko kod nas?

I dok su u najrazvijenijim zemljama sveta online ankete već više od deset godina najzastupljenije, pa je tako udeo online istraživanja u Japanu 40%, u Holandiji 36%, u Finskoj, Kanadi ili susednoj Bugarskoj već 35%, prosečan udeo online istraživanja u zemljama bivše Jugoslavije je manji od 4% (procena za Srbiju je 3%), izuzev Slovenije, u kojoj je udeo 10%.

Ako je razlog tome u prethodnim godinama bila mala penetracija korisnika interneta, danas nema dovoljno opravdanja da ova savremena istraživačka metoda nema veći udeo na tržištu istraživačkih usluga. Penetracija korisnika interneta u Srbiji je po poslednjem popisu iz 2011. godine premašila 50%. Danas, dve godine kasnije, taj broj je verovatno za 5 do 10 procenata veći. Kod populacije mladih do 35 godina, broj korisnika interneta je iznad 85%, u gradskoj sredini i iznad 90 procenata. Imajući to u vidu, u naredne dve godine možemo očekivati značajan porast udela online istraživanja i u Srbiji i zemljama u okruženju.

Šta je online panel istraživanje?

Jedan od najvećih problem svakog istraživanja jeste generisanje kvalitetnog (pouzdanog) uzorka ispitanika. Kod online istraživanja zadatak je utoliko teži što ispitanici moraju biti opremljeni (računar i internet konekcija) i osposobljeni za komunikaciju preko interneta. Ako bismo za svako pojedinačno istraživanje formirali uvek novi uzorak, tada bi proces pronalaženja reprezantativnih ispitanika, koji uz to komuniciraju preko interneta, trajao višestruko duže nego samo istraživanje. Da ne pominjemo ogromne troškove ovakvog postupka. Zbog toga ozbiljne istraživačke agencije primenjuju jedan međukorak – formiraju veliku bazu potencijalnih ispitanika, u koju ulaze predstavnici svih segmenata populacije, ali istovremeno ispunjavaju specifičan zahtev – koriste internet. O svakom učesniku u bazi ispitanika postoje brojne standardne i nestandardne socio-demografske informacije, kao i pregled osnovnih životnih stavova.

Svako istraživanje ima neku svoju ciljnu grupaciju. Ponekad, u posebnim slučajevima, to može biti i opšta populacija (uzorak svih gradjana). Za bilo koje konkretno online istraživanje ispitanici se, umesto lutanja po raznim spiskovima gradjana o kojima ne znamo ništa, regrutuju iz velike baze podataka gradjana o kojima znamo gotovo sve, bilo da nam je potrebna opšta populacija ili neki deo opšte populacije. Uzorak se generiše praktično trenutno, bez posebnih troškova. Pri tome, kako o svakom ispitaniku unapred imamo sve potrebne informacije koje definišu njegov profil, nije ni potrebno u upitnik uključivati uobičajena socio-demografska pitanja, pitanja o psihološkom ili potrošačkom profilu, na primer.

Svako uzorkovanje za online istraživanje ipak ima jedno realno ograničenje, posebno na ovim prostorima. U zemljama Jugoistočne Evrope izuzetno je nisko korišćenje interneta kod populacije starije od 45 godina. Procenat starijih od 45 godina na internetu je13%, a starijih od 55 godina je samo 7%. Zbog toga online panel istraživanja nisu dobar izbor ako je primarna ciljna populacija starija od 45 godina. Kada je jednom rešen problem izbora reprezentativnih ispitanika, brojne prednosti online anketiranja dolaze do punog izražaja.

Koje su prednosti online panel istraživanja?

Najniža cena istraživanja. Cena online panel istraživanja je do 50% niža od cene ankete licem u lice u domaćinstvima i do 25% niža od telefonske ankete. Kod online panela je izražena cenovna efikasnost i kod malih uzoraka, što nije slučaj kod drugih istraživačkih metoda, zbog velikih organizacionih troškova.

Najkraće vreme realizacije. Za realizaciju istraživačkog projekta putem online panela potrebno je do 5 puta manje vremena nego za realizaciju ankete licem u lice, ili duplo manje vremena nego što je potrebno za realizaciju telefonske ankete. Kratak rok realizacije omogućuje izveštaje na stolu naručioca u roku od samo 3 dana, što se ne može postići nijednom drugom istraživačkom tehnikom.

Permanentna kontrola prikupljenih podataka. Online panel istraživanje bolje nego i jedna druga istraživačka metoda nudi mogućnost kontrole prispelih podataka u realnom vremenu. Brojnim metodama kontrole online istraživanja omogućuje se potvrda kvaliteta dobijenih podataka, ali i dodatna analiza sumnjivih podataka i eliminacija neupotrebljivih podataka iz ostvarenog uzorka.

Odlična geografska pokrivenost. Jedna od prednosti online istraživanja je odlična geografska pokrivenost. Kod online anketiranja je moguće brzo i lako doći do ispitanika iz velikog broja opština, gradova i sela.

Lako uključivanje multimedijalnih sadržaja. Nikad nije bilo lakše generisati pitanja sa multimedijalnim sadržajem. Koristeći online panel uključujemo zvuk, slike, video materijal i lako testiramo: radio džinglove, dizajnerske predloge novinskih oglasa i bilborda, TV spotove pre emitovanja. Na ovaj način se onemogućuje relativno česta greška da se krene u reklamnu kampanju, vrednu više desetina hiljada eura, bez prethodne evaluacije kreativnog rešenja.

Ispitanici rade ankete kod kuće, u svom prirodnom ambijentu. Mogućnost koje nudi online panel da ispitanici rade anketu kada žele i gde im najviše odgovara, značajno pozitivno utiče na kvalitet prikupljenih podataka naročito u slučaju otvorenih pitanja.

Panelisti su dobro motivisani. Panelisti su plaćeni za učešće u istraživanjima, pa je samim tim i motivacija za njihovo učešće na visokom nivou za razliku od učesnika u  telefonskim i F2F anketama. Zbog toga ima  mnogo manje odbijanja učešća u istraživanjima, a samim tim je kvalitet prikupljenih podataka mnogo bolji.

Lakše je uraditi anketu sa “osetljivom” temom. Postoji dosta tabu tema: seksualnost, nacionalizam, porodično nasilje, nasilje nad decom, korupcija itd. Relativno veliki problem kod drugih istraživačkih metoda je da zbog specifičnosti teme istraživanja ima dosta odbijanja, čime se smanjuje kvalitet rezultata i povećava potrebno vreme za realizaciju projekata. Kod online ankete, zbog ambijenta u kome ispitanici rade ankete (sami, kod kuće), kvalitet odgovora se značajno poboljšava, uz istovremeno smanjenje broja odbijanja.

Informacija o statusu terenskog rada dostupna u realnom vremenu. Naručilac istraživačkog projekta u svakom trenutku ima potpun uvid u tok terenskog rada, u napredak i ostvarenje zadatih ciljeva istraživanja. To omogućava intervencije na uzorku ili čak i na sadržaju upitnika za vreme trajanja istraživanja, kako bi se postigli najbolji rezultati za klijenta.

Preliminarni rezultati odmah po završetku istraživanja. Klijent je u prilici da preliminarne rezultate istraživanja uključujući i sva potrebna ukrštanja podataka dobije istog dana kada se istraživanje završi.

Šta je Pipl online omnibus?

Plum Mark je razvio Pipl online omnibus. Pipl online omnibus se realizuje svake nedelje kao jedan od projekata Plum Mark. Pipl online panel je deo najveće globalne CINT mreže panela koja broji više od 7 miliona panelista u preko 50 zemalja.

Za samo četiri dana, na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, mogu se veoma lako dobiti odgovori na sva pitanja. Kao i kod tradicionalnih omnibus istraživanja, ukupnu cenu istraživačkog projekta dele više učesnika u istraživanju (svako sa svojom ekskluzivnom grupom pitanja). Socio-demografska i pitanja o životnom stilu se ne naplaćaju. Pipl online omnibus istraživanje je jednako korisno velikim kompanijama, koje imaju puno iskustva u realizaciji istraživačkih projekata, ali i malim i srednjim preduzećima i start-up internet preduzetnicima, jer su ključne reči koje ga opisuju – kvalitetno, jeftino i brzo!

Kontaktirajte nas za više informacija!

Leave a Comment

Ostanimo u kontaktu

Trenutno nismo tu. Pošaljite nam email i brzo ćemo Vam odgovoriti!