REFERENC LISTA
PLUM MARK

Od osnivanja do danas realizovali smo više od 300 marketinških istraživanja za više od 50 klijenata

Onlajn panel istraživanja imaju jednu značajnu prednost – ne moraju da budu skupa. Moćna segmentacija i uzorkovanje omogućava sprovođenje marketinškog istraživanja i na malim uzorcima.

Naši klijenti su najveće svetske kompanije ali i mikro preduzeća i lokalne neprofitne organizacije jer su uvođenjem savremenih metoda prikupljanja podataka istraživanja postala dostupna svima.

Da li želite ponudu skrojenu samo za vas? Popunite formu